top of page

Hong Kong Prizes

Lau Jin-ki

Hong Kong Art School

Nominator: Jaffa Lam

"Chan Kwan Biu Memorial Foundation" Art Futures — Hong Kong Prize 2023

He Chen

Hong Kong Baptist University

Nominator: Kalen Lee

"Simon Suen Foundation / Sun Museum" Art Futures — Hong Kong Prize 2023

bottom of page